APENSO INDONESIA

header ads

INTERMEZO PAGI (INPAG) : SEPUTAR MATA

INTERMEZO PAGI (INPAG) :


SEPUTAR MATA 
Oleh : Kris Mariyono
Director of Jurnalism
Apenso Indonesia

Guru Bahasa Indonedia kelas XI menerangkan kepada peserta didiknya mengenai pengertian dan makna kata mata. Dicontohkan paduan kata mata dengan hati dikenal mata hati merupakan konotasi dan bermakna melihat dengan hati.

Guru : Mata yang setiap hari memancarkan panasnya ?

Peserta didik A : Matahari Pak.

Guru : Betul, sekarang siapa tahu mata yang berjalan ?

Peserta didik C : Ya Mata kaki Pak.

Guru : Ya tidak salah. Kamu D mata yang jahat ?

Peserta didik D : Mata-mata Pak.

😁😁😁

Posting Komentar

0 Komentar