APENSO INDONESIA

header ads

KAWERUH BASA JAWA (KABAJA) : Tembung Camboran

KAWERUH BASA JAWA (KABAJA) :


Tembung Camboran
Camboran Wancah/Camboran Tugel
By : KrisM
apensoindonesia.com- Jiwit saka tembung Siji + Wiwit


Keterangan :
1. Siji bahasa Indonesianya Satu.
2. Wiwit bahasa Indonesianya Mulai.
🌸🌸🌸

Posting Komentar

0 Komentar