APENSO INDONESIA

header ads

KAWERUH BASA JAWA (KABAJA) : Tembung Camboran

KAWERUH BASA JAWA (KABAJA) :


Tembung Camboran
Camboran Wancah/Camboran Tugel - Nggirli saka tembung Pinggir + Kali


Keterangan :
1. Pinggir bahasa Indonesianya Pinggir.
2. Kali bahasa Indonesianya Sungai.🌸🌸🌸

Posting Komentar

0 Komentar