APENSO INDONESIA

header ads

KAWERUH BASA JAWA (KABAJA) : Tembung Camboran

KAWERUH BASA JAWA (KABAJA) :


Tembung Camboran
Camboran Wancah/Camboran Tugel
By : KrisM
apensoindonesia.com- Sorli saka tembung Ngisor + Kali


Keterangan :
1. Ngisor bahasa Indonesianya Bawah.
2. Kali bahasa Indonesianya Sungai.🌸🌸🌸


Posting Komentar

0 Komentar