APENSO INDONESIA

header ads

KAWERUH BASA JAWA (KABAJA) : TEMBUNG CAMBORAN

KAWERUH BASA JAWA (KABAJA) :
TEMBUNG CAMBORAN


CAMBORAN WANCAH/CAMBORAN TUGEL
by : KrisM
apensoindonesia.com- Kehnget saka tembung Akeh + Banget
 

Keterangan :
1. Akeh bahasa Indonesianya Banyak
2. Banget bahasa Indonesianya Sangat.🌸🌸🌸
Posting Komentar

0 Komentar