APENSO INDONESIA

header ads
INTERMEZO PAGI (INPAG) : TENTANG KAPAL
PENJUMLAHAN DUA VEKTOR MENGGUNAKAN METODE SEGITIGA (MATEMATIKA KELAS X SMA / MA)
KAWERUH BASA JAWA (KABAJA) : Tembung Camboran-Camboran
KAMUS BAHASA JAWA (KBJ) : RASA
BUDAYA INDONESIA
INTERMEZO PAGI (INPAG) : TENTANG RATU
VERBA BERWUJUD KOMPOSISI YANG MELIBATKAN SUFIKS -en BAHASA JAWA
TAK ADA YANG TAHU KAPAN MALAIKAT MAUT DATANG MENGHAMPIRI KITA SIAPKAN DENGAN BERBUAT BAIK DAN BERMANFAAT KE SE SAMA
KAMUS BAHASA JAWA (KBJ) : ENYANG