APENSO INDONESIA

header ads

KAWERUH BASA JAWA (KAJABA) : TEMBUNG CAMBORAN

KAWERUH BASA JAWA (KAJABA) :


TEMBUNG CAMBORAN
by : KrisM
apensoindonesia.com - Bupuh saka tembung Ibu + Sepuh


Keterangan :
1. Ibu bahasa Indonesianya Ibu.
2. Sepuh bahasa Indonesianya tua.🌸🌸🌸
Posting Komentar

0 Komentar